Holmgrenska Släktföreningen
 

                                     

 

Holmgrenska Släktföreningen startade i Stockholm 1924.

Medlemmarna är alla ättlingar till Hovpredikanten i Västra Ny, Östergötlands län
Anders Holmgren (1784 - 1874) och hans hustru Gustafva Nordwall (1797 - 1860).

Föreningen har ca 400 medlemmar. Vi har årsmöte varje år oftast i Stockholm.

Som medlem får du Holmgrensbladet som innehåller information om släktingar,
anekdoter och inte minst aktuella bidrag om t ex våra stipendiater.

Årsavgiften till föreningen är för enskild medlem 15 kr och familjeavgiften är 30 kr. Ständig medlem kan du också bli för 300 kr.
Medlemsavgiften betalas till PlusGirot 3365 - 4. Ange namn och om möjligt släktnummer. Hur släktnumren beräknas ser du nedan.

Ordförande i föreningen är Johan Ihrfors som är sonsons dotterdotters son till vår stamfader Anders Holmgren.

Ättlingar 3 generationer

Styrelsen

Ordförande            Johan Ihrfors (släktnr 82111)  styrelsen@holmgrenska.se
Sekreterare
          Magnus Holmgren (85221)
Skattmästare
        Agneta Holmgren (8523)
Övriga ledamöter
   Pontus Backström (8224), Erik Holmgren (8823), Hampus Holmgren (62123),
                           Susanne Lönnberg (8812), Elinor Holmgren Elmborg (885), Johan Holmgren (85231)

 

Släktnummer

Släktnummer har skapats för att vi lätt skall kunna se från vilken släktgren vi härstammar.
Varje barn till vår stamfar Anders Holmgren har ett nummer från 1 (äldst) till 8 (yngst).
Deras barn i sin tur får ett tvåställigt nummer t ex 85. Det skall utläsas som femte barnet till Anders åttonde barn.
Äldsta barnet till släkting nr 85 får nummer 851 osv.

På det här sättet kan du räkna ut ditt eget släktnummer. I Ättlingar 3 generationer finns nummer angivna för 3 generationer. 0 är Anders Holmgren och hans hustru Gustafva. Ingifta får samma nummer som make/makan. Detta gäller även sambo.

Du måste således veta vilken ursprunglig gren du hör till för att räkna fram ditt släktnummer. Fråga någon i den äldre generationen. Tyvärr kan vi inte visa fler än 3 generationer. Nu levande släktingar kan inte visas om vi inte har tillstånd från var och en till detta enl PUL.

 

 

Holmgrensbladet är föreningens tidning som kommer ut en gång om året. I den finner du artiklar om släktingar och även utdrag ur skrifter om släkten. Vi har också flera medlemmar som släktforskar och om deras forskning kan du också läsa. Kanske finner du något intressant om just din släktgren! Vi vill också berätta om nya barn i släkten och om de släktingar som avlidit under året. Den informationen får vi från våra medlemmar, men tyvärr kommer inte allt med utan vi är tacksamma om alla som har något att förmedla gör det.

Ansvarig för Holmgrensbladet är Hampus Holmgren. e-postadress: bladet@holmgrenska.se
Holmgrensbladets logotype är utförd av Tom Hård af Segersted (5621)

 

Stipendier

Alla studerande som är holmgrensättlingar kan ansöka om stipendier ur den Holmgrenska släktfonden. Du måste var medlem i vår förening och kunna ange ditt släktnummer. Ansökningar och frågor kan ställas till ordföranden Johan Ihrfors. Ansökan skall vara inne senast under februari varje år.

 

Något om Anders Holmgren – föreningens stamfader

Av Elinor Elmborg

 21 år gammal 1805 skrevs i Uppsala Anders Magnusson Holmgren in som studiousus af West Götha Landskap. Samma år innehade han också kondition hos chefen för Westgötha-Dals regemente, överste Gustaf Lewenhaupt och dennes hustru Gustafva, född von Essen. Anders skulle vara mentor och ledare för parets nioårige son Axel. Familjen bodde på Röå cirka 1½ mil norr om Hjo. Efter några år flyttar Anders och unge Lewenhaupt till Uppsala. 

I november 1808 ”voro nämligen Axel och Herr Holmgren bequämligt arrangerade vid Lärosätet i Upsala, där Axel fann sig väl i sin utflygt i Verlden. Den tillgifvenhet Herr Holmgren varit så god och alltid visat både oss och honom gör mig – skriver greve Lewenhaupt – förvissad om den omsorg Herr Holmgren har om honom, och den agtning och kärlek, han hyser för Sin Ledare, lofvar mig även att han följer Dess råd och förmaningar.”

 Ett litet matförråd skickades med från Röå och grevinnan säger sig gärna skicka mer smör eller skinka till Upsala, om hon fick någe bud. En nota daterade Röå den 2 mars 1809 visar herrarnas ekipering inför resan till Uppsala.

Herr Holmgren medförde: Surtout 1, Frackar 2, Byxor 5, Skjortor 14, Sockar 5 par, Stöflar 2 par, Galoscher 1 Dito, Strumpor 9, Skor 1, Näsdukar 12, Halskläden hvita 15, Ridbyxor 1, Kappor 1, Halskragar11.

Axel Lewenhaupt medförde: Surtout 1, Frackar 2, Wästar 7, Näsdukar 10, Skjortor 15, Sockar, Halskläden hvita 6, Dito svart och gult, Kallesoner 2 par, Permissioner 3 par, Stöflar 2 par, Ridklädning 1, Galoscher 1 par, Strumpor 3 par.

Texten ovan är hämtad ur ett särtryck från Holmgrenska Släktföreningen N:o 2. Föredraget hållet i Stockholm den 11 april 1927 av överstelöjtnant Andreas Holmgren. (Släktnr 62)

 I uppräkningen ovan finns ju några idag mer ovanliga plagg t ex surtout och permissioner.

National Encyklopedins ordbok ger följande förklaring till surtout: (citat) inom modet ursprungligen en kasackliknande överrock som vid 1600-talets senare del började användas i armén. Under 1700-talet var syrtut (surtout är fransk stavning) liktydigt med en grövre rock, i bruk bland ”vanligt” folk, och på 1800-talet kallades en tvåradig, livskuren rock, använd i såväl militära som civila uniformer, för syrtut.

När det gäller permissioner så kan man ju undra. Alla vet vi vad en permis innebär; att få tillstånd till ledighet eller att ge sig själv ledigt. Men ett klädesplagg? Nu sökte jag rätt på det (via Internet) i Svenska Akademins Ordlista. Den som ännu bara kommit till bokstaven T som i talkumera. I den ordlistan fick jag förklaringen till klädesplagget permission -  en onämnbar herrbyxa. En slags kalsong således. Unge Axel ovan hade ju också kallesoner i sitt bagage men det var nog en annan typ. Kanske var permissioner korta kalsonger men det framgår inte av förklaringen. Stackars Anders har inga underkläder uppräknade, men vi får hoppas att ändå medförde några kallesoner eller permissioner.

 

 

Sidan ändrad:november 2008/ee

Webbmaster Elinor Elmborg, e-postadress webbinfo@holmgrenska.se