6 Carl Albert Viktor Holmgren

Professor. Blev 81 år.

Far: 0 Kyrkoherde Anders Holmgren (1784 - 1874)
Mor: 0 Gustafva Nordwall (1797 - 1860)

Född: 1824-05-18 Västra Ny fs, Östergötlands län 1) Västra Ny fs, födelse och dopbok 1800-1851
Död: 1905-12-11 Lunds dfs, Malmöhus län 2) 


Familj med 6 Friherinna Elin Stiernstedt (1835 - 1920)

Vigsel: 1862-06-15

Barn:
61 Sofia Gustafva Holmgren (1864 - 1953)
62 Andreas Holmgren (1869 - 1945)
63 Hjalmar Gustaf Albert Holmgren (1871 - 1936)
saknas Lennart Wilhelm Holmgren (1873 - 1875)
64 Elin Albertsdotter Holmgren (1875 - 1959)


Noteringar
Student Uppsala 1844. Prom Fil mag derstesdes 16 juni 1851; Amanuens vid Fysiska Kabinettet vid Uppsala Universitet den 9 sept 1853; Lärare dels i Botanik och förnämligast i Matematik vid Uppsala Lyceum fr hösten 1852 tom våren 1856. Docent i fysik derstedes den 4 juni 1855; Förest. professionen i Fysik och Mekanik i Uppsala läseåret 1855-56; Lärare i Fysik vid Kgl Artilleri-Läroverk å Marieberg den 28 juli 1858 och tillika vid Farmaceutiska Institutet i Stockholm den 27 sept s.å. samt Stockholms slöjdförenings söndags-och aftonskola 1858.

Adjunkt i Fysik vid Lunds Universitet den 16 maj 1861; har alltsedan den 16 aug s.å. oavbrutet förestått porofessionen i Fysik derstedes, ävensom professionen i Matematik under en del av 1864; Notarie sedan den 1 jan 1863. Professor i fysik 1876.

Gjorde såsom Riksstatens Stipendiat, under åren 1856-57, en vetenskaplig resa genom Frankrike, Italien, Schweitz och Tyskland, samt på offentliga uppdrag, under sommaren 1859, en resa i Tyskland och Frankrike.
Censor vid mogenhetsexamen 1867-1897. Hedersdoktor i Padova 1892.
Ledamot av Fysiografiska Sällskapet i Lund

Ordnar:
RNO
Av trycket:
Några excursioner i Jönköpings närmaste omgifningar (i Bot. Notiser för 1849); Om gamla grufvor igenvallade af mossa (i Vetenskaps.-Akad. förh. 1854); Recherches relatives ā l'influence de la temperature sur le Magnetisme, (i Act. Reg. Soc. Sc Ups 1855); Om Fysikens studium i Frankrike, Ups 1858; Rön angående Magnetismens inverkan på värmeledningen hos fasta kroppar, Sthlm 1861; Om värmeledningen hos Magnetiskt jern, ( i Vetensk.-Akad. förh. 1861), införd i Poggendorffs Annaler för 1864 under titel: "Über Wärmeleihung des Magnetischen Eisens."
(delar av uppgifterna hämtade ur Linköpings Stifts Matrikel år 1865, utg av J TH Widegren 1865)

Ägare till Åsen i Östergötland. Medverkat i läsebok för folkskolan 1875.

Folkräkning 1890 SVAR 000144 kort 18, sid 34Källor
 1) Kb
 2) Hgn arkivet
      
1881. Albert Holmgren. Fotografi till hans bror Frithiof på dennes 50-års dag. Åsen är gården i Westra Ny, Östergötland.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Elinor Elmborg